Spletna anketa o prestrukturiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij

Spletna anketa o prestrukturiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij

05. 01. 2021

Vir in informacije: Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, www.epf.um.si

Kljub nedvomnemu pomenu in prispevku malih in srednje velikih podjetij (MSP) za nacionalna gospodarstva, so slednja deležna bistveno manj pozornosti, kadar govorimo o procesih in postopkih prestrukturiranja (preoblikovanja) podjetij. Politika MSP se pogosto ne ukvarja posebej s prestrukturiranjem, temveč se osredotoča na splošno izboljšanje poslovnega okolja, na primer z zmanjšanjem upravnih in davčnih obremenitev, podpiranjem dostopa do financ in svetovanja ter spodbujanjem inovacijske zmogljivosti ali vseživljenjskega učenja. Dejstvo pa je, da se tako kot velika podjetja tudi MSP prestrukturirajo, saj gre za splošno značilnost gospodarskega razvoja in pogosto posledico pojavljanja krize v podjetjih. Strukturne spremembe, ki jih povzročajo premiki relativne produktivnosti in povpraševanja ter tehnološke ali socialno-ekonomske spremembe, so orodje za prilagajanje spremenjenim okvirnim pogojem in zato potrebne za zagotavljanje stabilnih in rastočih tržnih gospodarstev.

Ker je o podrobnostih prestrukturiranja v MSP in njegovih rezultatih malo znanega, želijo proučiti značilnosti in učinke različnih oblik prestrukturiranja slovenskih MSP (npr. notranje prestrukturiranje, (izogibanje) stečaju/zaprtju, preselitev, zunanje izvajanje, premestitev/delokalizacija, združitve in prevzemi, širitev poslovanja - kamor se uvršča tudi notranje izvajanje in internacionalizacija, digitalizacija poslovanja ipd.).

Da bi dobili pravo sliko o dejanskem stanju, je stališče vas podjetnikov ključnega pomena, zato vas vljudno prosijo, da si vzamete nekaj minut časa in v anketi odgovorite na zastavljena vprašanja o že izvedenem prestrukturiranju vašega podjetja oziroma o morebitnem prestrukturiranju po pandemiji covid-19.

Izpolnjevanje ankete je povsem anonimno, traja 10-12 minut, rezultati pa bodo analizirani le na celotnem vzorcu v okviru raziskave Slovenski podjetniški observatorij, ki jo izvaja Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Raziskavo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Povezava do spletne ankete: www.1ka.si/a/313726.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj