Kako do evropskih sredstev za raziskave

Kako do evropskih sredstev za raziskave

22. 05. 2012

Vir in informacije: http://podjetnistvo.finance.si/, 14. 5. 2012, Avtor: Špela Špiler

Osem nasvetov za izboljšanje pridobivanja evropskih sredstev

V času krize, ko je na voljo manj domačih razpisov in sredstev za financiranje raziskav, jih lahko slovenska podjetja pridobijo prek evropskih razpisov. Slovenija je po številu podeljenih sredstev in uspešnosti prijav za raziskave in inovacije na repu držav Evropske unije (EU). V nadaljevanju najdete osem nasvetov za izboljšanje pridobivanja evropskih sredstev za raziskave in inovacije zdaj in v prihodnje - po letu 2014, ko bo začel veljati nov program financiranja tega področja Obzorje 2020.

1. Izberite vse informacije o postopku prijave in o zahtevah razpisa: dobite jih na spletni strani evropske komisije (http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm). Vsaka država ima tudi svojo informacijsko točko, kjer lahko podjetja dobijo informacije o razpisih, v Sloveniji je to Peter Volasko, e-mail: peter.volasko@gov.si z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

2. Za boljšo prijavljeno inovacijo se povežite z drugim podjetjem ali raziskovalnim centrom: s sodelovanjem boste laže oblikovali primernejšo rešitev in si izboljšali možnosti za pridobitev evropskih sredstev. Zaradi zapletenega postopka prijave je ta lažja za večja podjetja, s povezavo z drugim podjetjem pa si lahko znižate stroške prijave na razpis.

3. Julija letos bo za raziskave in inovacije na voljo devet milijard evrov.

4. Izkoristite urejeno patentno zakonodajo EU, enotno standardizacijo in prenos tveganega kapitala med državami za financiranje raziskav: to vam omogoča lani sprejeta Unija inovacij.

5. Od leta 2014 bo na voljo poenoten obrazec za pridobitev evropskih sredstev za raziskave in razvoj: s tem boste lahko kandidirali za posredne ali neposredne stroške.

6. Za raziskave dobite neposredno povračilo stroškov, za trženje raziskav pa lažji dostop do posojil: od leta 2014 boste za izbrano inovacijo ali raziskavo prejeli neposredno povračilo iz evropskih sredstev, njeno trženje pa bo EU spodbudila z lažjim dostopom do posojil. Če boste dobili sredstva za inovacijo, lahko zaprosite tudi za dostop do sredstev za njeno trženje.

7. Od leta 2014 bo financiranje lažje za vsa manjša in srednja podjetja: razpisi ne bodo omejeni na večje in visokotehnološke projekte. Nanje se bodo laže prijavljala mala in srednja podjetja, visoko- in nizkotehnološka podjetja s področja storitev in industrije.

8. Poskusite inovirati v okviru naslednjih šestih področij, ki bodo imela prednost: zdravje, preskrba s hrano (trajnostno kmetijstvo, biogospodarstvo ...), čista in učinkovita energija, do okolja prijazen transport, podnebni ukrepi in inovativna družba. Področja, ki bodo v ospredju od leta 2014, so obsežna, podjetje naj znotraj posameznega področja najde svojo nišo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj