Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

05. 01. 2021

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 4. 12. 2020, www.findinfo.si

Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem - Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

Nov spletni pritožbeni sistem je eden izmed instrumentov Evropske komisije za okrepitev izvrševanja in izvajanja trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU. Vstopna točka bo pomagala vsem deležnikom, da bodo lahko vložili pritožbe neposredno na Evropsko komisijo. Pritožbeni postopek je odprt za tako za države članice, kot tudi posamezna EU podjetja, poslovna ali trgovinska združenja, organizacije civilne družbe, in podobno.

Pred oddajo pritožbe se zainteresirane strani lahko povežejo neposredno z Evropsko komisijo, svojim gospodarskim interesnim združenjem, ali se za več informacij obrnejo na predstavnike v državi članici. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na ravni EU, sodeluje na področju trgovine in trajnostnega razvoja, ovir pri dostopu na trge tretjih držav, splošnega sistema preferencialov.

Postopek oddaje pritožbe

Obrazci za pritožbe so dostopni na portalu Access2Markets, kjer v zavihku Kontakt, v polju »Vrsta zahtevka«, izberete vrsto pritožbe:

  • pritožba glede dostopa na trg (»Market Access«) ali
  • pritožba glede trgovine in trajnostnega razvoja (»Trade and Sustainable Development / General Scheme of preferences complaint form«).

Pritožniki bodo morali predložiti podroben opis zadevne ovire z zadostnimi dokazi in navesti vse ukrepe, ki so bili že sprejeti za njegovo obravnavo. Za vprašanja trgovine in trajnostnega razvoja bo moral pritožnik opisati podrobnosti o vplivu in resnosti domnevne kršitve.

V zvezi z vprašanji dostopa na trg bo moral pritožnik opisati blago ali storitev na katero se nanaša ovira, pravno podlago, potencialni gospodarski vpliv domnevne ovire in podobno. Pritožbe v zvezi z vprašanji dostopa na trg bodo sprejemljive le, če bo pritožba utemeljena in pritožniki lahko dokažejo, da jih ovira neposredno zadeva. V kolikor bo Evropska komisija presodila, da je pritožba utemeljena, bo uporabila različne poti s tretjo državo, da se bo konkretna ovira odpravila.

Podrobnosti glede zahtevanih podatkov so navedene v obrazcih ter v smernicah Evropske komisije. Več informacij v angleškem jeziku.

Več splošnih informacij glede izvrševanja in izvajanja skupne trgovinske politike EU pa je na voljo na tej spletni strani v angleškem jeziku.

Vir: MGRT, 2. 12. 2020

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj