Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

05. 01. 2021

Objavljeno: Mestna občina Koper, 24. 12. 2020, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  • 1. Cankarjeva ulica 3, Koper, prostor v izmeri 36,32 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 166 k.o. Koper (ID znak: 2605-166/0-0), se oddaja za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 366,00 €.
  • 2. Cankarjeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 152,11 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parceli št. 357/5 k.o. Koper (ID znak: 2605-357/5-0), vhod z leve strani stavbe, se oddaja za izvajanje športne dejavnosti, izklicna mesečna najemnina znaša 805,00 €.
  • 3. Čevljarska ulica 30, Koper, prostor v izmeri 23,73 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 689 k.o. Koper (ID znak: 2605-797-12), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 272,00 €.
  • 4. Kidričeva ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,30 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 755/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-176-3), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 385,00 €.

Poslovni prostor pod zaporedno številko 3 je v obratovanju.

Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe do vključno 14. 1. 2021, do 12.00 ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec) ali (05) 66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj