Poizvedovalni razpis za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC Ribnica

Poizvedovalni razpis za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC Ribnica

22. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 18. 5. 2012, Stran: 996

Predmet razpisa: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič objavlja poizvedovalni razpis za najem poslovnih prostorov.

Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to določeno z veljavnimi predpisi.

Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se morajo nahajati na področju Občine Ribnica.

Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost je cca 500 m2, in obsega:

  • 3 - 4 delavnice,
  • skladišče,
  • jedilnico,
  • dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
  • sobo za pomirjanje,
  • garderobo za uporabnike;
  • toaletne prostore za uporabnike in za­poslene,
  • negovalno higienski prostor,
  • pisarniške prostore in garderobe za osebje,
  • pomožne prostore.

Več

Razpisnik: CUDV Draga

Rok: Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki: (01) 420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012036.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj