Ukrepi za spodbujanje podjetništva na Dolenjskem in v Pokolpju

Ukrepi za spodbujanje podjetništva na Dolenjskem in v Pokolpju

15. 05. 2012

Vir in informacije: http://podjetnistvo.finance.si/, 4. 5. 2012, www.finance.si, Avtor: Petra Šubic

Ta hip so odprti trije razpisi za posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije:

  • Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2012, kjer je trenutno zbranih 3,6 milijona evrov (za financiranje naložb in obratnih sredstev se lahko prijavijo mala podjetja, espeji in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz jugovzhodne Slovenije);
  • Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD 2 za leto 2012, kjer je na voljo 127 tisoč evrov dodatnih sredstev za belokranjsko in kočevsko subregijo (prijavijo se lahko mala podjetja in espeji iz občin Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič);
  • Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2012, kjer je za tako imenovana mikroposojila na voljo 450 tisoč evrov (prijavijo se lahko samozaposleni od 2011, mala podjetja, espeji in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so letos zaposlili novega delavca, in posojilojemalci, ki so letos prejeli posojilo iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila).

Poleg teh treh razpisov za posojila in garancije podjetništvo v Beli krajini spodbujajo s še štirimi ukrepi iz programa Pokolpje 2016. Letos imajo podjetniki in kmetje na voljo dva:

1. Javni razpisi za začetne naložbe in ustvarjanje novih delovnih mest v Pokolpju: Konec leta pričakujejo objavo tretjega razpisa. Za dve leti, kolikor naj bi ta razpis trajal, pričakujejo 4,87 milijona evrov. Malim in mikro podjetjem naj bi financirali do polovice upravičenih stroškov projektov, 40 odstotkov za srednja in 30 odstotkov za velika podjetja. Predvideno je financiranje manjših projektov, vrednih od 15 do 50 tisoč evrov, in večjih projektov v vrednosti od 50 do 500 tisoč evrov.

2. Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja: Kmetje in podjetniki iz Pokolpja imajo 10 odstotnih točk prednosti na razpisih ministrstva za kmetijstvo in okolje pri ukrepih 311, ki pomeni diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, in 312, kjer gre za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

V 2013 aktualna ukrepa iz programa Pokolpje 2016

Povračilo prispevkov za socialno varnost in davčna olajšava

  • Povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost: Čez slabo leto lahko delodajalci, ki imajo sedež v Pokolpju ali tam delujejo, pri pristojni Območni službi zavoda za zaposlovanje začno oddajati vloge, s katerimi bodo uveljavljali povračilo prispevkov za zaposlitve, sklenjene med 21. marcem 2012 in 31. decembrom 2013. Če v tem času zaposlijo delavca, prijavljenega med brezposelnimi, ki zadnjega pol leta ni imel redno plačane službe, ima (ne)dokončano osnovnošolsko izobrazbo, več kot 50 let, pripada etnični manjšini ali se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov. Povračilo pri takih zaposlitvah lahko delodajalci uveljavljajo za leto nazaj.
  • Davčne olajšave na zaposlovanje in investiranje: Podjetja lahko ob naslednjem davčnem obračunu, leta 2013, uveljavljajo znižanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov delavca - bruto plače in obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Do znižanja davčne osnove in s tem davka so upravičena podjetja, ki najmanj za 12 mesecev zaposlijo brezposelno osebo, ki v zadnjega pol leta ni imela redno plačane službe, ima (ne)dokončano osnovno šolo, več kot 50 let, pripada etnični manjšini ali se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj