Spremembe dveh javnih povabil za praktično usposabljanje brezposelnih

Spremembe dveh javnih povabil za praktično usposabljanje brezposelnih

15. 12. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

V četrtek, 19. novembra 2020, je Zavod RS za zaposlovanje objavil spremembe dveh javnih povabil: Delovni preizkus 2020 in Usposabljam.se 2020 za usposabljanje na delovnem mestu.

V programa Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus 30 plus (ki se med ostalimi programi izvajata v okviru navedenih javnih povabil) se lahko vključijo tudi:

  • brezposelni, starejši od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 in so se v evidenco brezposelnih prijavili v času med 13. 3. 2020 in 28. 2. 2021.

Na javni povabili se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, navedene v javnih povabilih. Ponudbe za delovni preizkus ali usposabljanje na delovnem mestu predložijo elektronsko na Portalu za delodajalce.

Pri usposabljanju na delovnem mestu Usposabljam.se ZRSZ povrne delodajalcem standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, na podlagi ocenjene vrednosti stroškov, znaša 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, ali 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca.

Pri delovnem preizkusu ZRSZ povrne delodajalcem standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša 278,00 EUR, ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Če se predvideno usposabljanje ali delovni preizkus nista mogla izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v usposabljanje ali delovni preizkus ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek ZRSZ povrne le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev izjemoma upravičen do standardnega stroška izvedbe usposabljanja ali delovnega preizkusa.

Delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu potekata brez delovnega razmerja. V tem času udeležence ZRSZ vodi v evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Za njihovo dejansko udeležbo v programu se jim mesečno za pretekli mesec izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti).

Več o javnih povabilih:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj