Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

15. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 11. 5. 2012, Stran: 941

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih.

Finančne spodbude so namenjene za nove naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov v javnem sektorju na območju Republike Slovenije.

Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več od zgoraj navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Več

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 288.625,00 EUR.

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o.

Rok: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21. 9. 2012. Vloge bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju.

Dodatne informacije: Elektro energija, d.o.o., Kontaktni osebi: Uršula Krisper, E-mail: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in Borut Kurmanšek, E-mail: borut.kurmansek@elektro-energija.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.elektro-energija.si, v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu: (01) 320-64-01 ali po e-pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, do objave o porabi sredstev.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj