Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala (Občina Izola)

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala (Občina Izola)

15. 12. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Izola, 8. 12. 2020, https://izola.si/obcina-izola/

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je poslovni prostor: Jagodje 24a, 6311 Izola, ki predstavlja gostinski lokal v delu stavbe št. 220, ki stoji na parceli ID znak 2628 1778/4 - poslovni prostor v skupni izmeri 551,05 m v naravi predstavlja: gostilno (točenje pijač in točilnica, glavna kuhinja, pisarniški kot, garderoba s predprostorom, WC kopalnica za personal s predprostorom za čistila, WC za goste s predprostorom, letna kuhinja, prostor za čiščenje rib, shramba ob letni kuhinji, prostor za embalažo in odpadke) v izmeri 129,35 m2, jedilnico kot I. del dvorane v izmeri 50,95 m2 in jedilnico kot II. del dvorane v izmeri 61,80 m2, vinsko klet s shrambo in predprostorom v izmeri 28,95 m2, vetrolov pred kuhinjo in garderobo in souporabo vetrolova pred vhodom ter teraso v izmeri 280,00 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti, s poudarkom na izkušnjah in pozitivnem poslovanju.

Prostor je opremljen s priključki elektrike, vode, telefona in vso inštalacijo. Prostor ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Z najemom poslovnega prostora se najemniku dovoli brezplačna souporaba parkirnih mest poleg prostora, ki je predmet tega razpisa.

Prostor se oddaja v najem po sistemu videno-najeto.

Prostor je zaseden, obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.

Poslovni prostor se odda v najem za obdobje 1 leta, brez možnosti podaljšanja, po preteku obdobja najema bo izveden nov javni razpis.

Predviden začetek najemnega razmerja je 5.1.2021.

Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.833,70 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP, pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti in imajo najmanj 10 let delavnih izkušenj na področju gostinske dejavnosti.

Pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava (Občina Izola)

Rok: Rok za oddajo prijav je najkasneje do 28. 12. 2020.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 1 izklicne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 64 18 316.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na sedežu Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, Jagodje 24a, 6311 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj