Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21

15. 12. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 184, Datum: 11. 12. 2020, Stran: 2526

Predmet in namen javnega poziva: Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  • A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  • C) gospodarjenje z odpadki,
  • D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
  • E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  • F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do kredita so upravičene:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina razpisanih sredstev znaša 10 milijonov EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20 in na spletni strani: www.ekosklad.si.

Razpisna dokumentacija: Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj