Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja

Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja

08. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 4. 5. 2012, Stran: 885

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (subvencije) za svetovalne storitve v zasebnem sektorju s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki so usmerjena v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje upravičene namene:

A. Izvedbe energetskih pregledov

B. Programi informiranja in ozaveščanja.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane ukrepe.

Več

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 127.200,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Javni razpis je velja do 30. 6. 2012.

Prvo  odpiranje vlog bo 15. 5. 2012, nato pa vsak naslednji delovni torek, oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije, lahko pa se naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj