Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012

08. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 4. 5. 2012, Stran: 891

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 2011 dalje do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpisa znaša 30.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele. Prvo odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5. 6. 2012 bo 6. 6. 2012. Drugo odpiranje vlog, kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej, bo najkasneje 5. 9. 2012.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan, v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra: www.podjetniskicenter-sg.si ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj