Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

08. 12. 2020

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 3. 12. 2020

Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom in sicer, da je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

Na podlagi PKP6 namreč lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije (prvi odstavek 67. člena ZIUOPDVE).

Odlog oziroma obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj). Prav tako se plačilna ugodnost poslovnemu subjektu na podlagi PKP6  lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

Morebiten obstoj dolga zavezanca do javnih blagajn (npr. iz naslova glob za storjene prometne prekrške ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS) ni ovira za odobritev plačilne ugodnosti po PKP6.

V PKP6 pa je predvidena možnost zavarovanja plačila v primeru dovolitve odloga oziroma obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, saj je določeno,  da davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti (peti odstavek 67. člena).

Upoštevajoč določila ZDavP-2 se v primeru odloga ali obročnega plačila zahteva zavarovanje plačila, če se utemeljeno pričakuje, da bo plačilo odložene davčne obveznosti oziroma obrokov onemogočeno ali precej oteženo (prvi odstavek 111. člena ZDavP-2).

Ob upoštevanju pravil PKP6 se za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračunajo obresti. To velja v vseh primerih, ko je oz. bo zavezancu po uveljavitvi tega zakona odobren odlog ali obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu z PKP6 kot tudi v primeru odloga ali obročnega plačila davka, ki bo v času veljavnosti ukrepov po PKP6 odobren v skladu z določbami ZDavP-2 (101., 102. ali 103. člen).  

V zvezi z obročnim plačilom davkov velja tudi izpostaviti, da PKP6 določa enaka pravila glede posledic zamude pri plačilu posameznih obrokov kot ZDavP-2. Če zavezanec, ki mu je bilo odobreno obročno odplačevanje, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki (četrti odstavek 67. člena ZIUOPDVE). Dodajamo še, da je pri plačilu obroka potrebno uporabiti referenco, ki je določena v odločbi, sicer se plačilo lahko porabi za poravnavo drugih zapadlih neplačanih obveznosti, kar tudi lahko vodi v razveljavitev odobrenega obročnega plačila.

Več informacij, obrazci, navodila

Vir: FURS

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj