Izvajanje trgovinskih sporazumov EU

Izvajanje trgovinskih sporazumov EU

01. 12. 2020

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 13. 11. 2020, www.gov.si

Evropska komisija je 12.novembra 2020 objavila Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU za leto 2019. Slovenija je del trgovinske politike EU in zato lahko tudi slovenska podjetja koristijo ugodnosti, ki jih ti sporazumi prinašajo.

EU je v letu 2019 uporabljala 44 trgovinskih sporazumov s 76 partnericami po svetu.  

Kot je razvidno iz poročila, trgovinski sporazumi EU močno olajšujejo in povečujejo vzajemne trgovinske in naložbene tokove s državami izven EU. Izvajanje in uporaba sporazumov bo bolj kot kdaj koli prej pomembna pri okrevanju gospodarstva po COVID-19.

V letošnjem poročilu je poudarek na izvajanju sporazumov EU v Aziji, Severni in Južni Ameriki, sosednjih državah EU (vzhodne in južne sosednje države ter države Zahodnega Balkana) ter afriških, karibskih in pacifiških državah.

Število malih in srednjih podjetij (MSP) v EU, ki izvažajo v države zunaj EU se povečuje. Za izvozna MSP so trgovinski sporazumi EU ključnega pomena, saj jim olajšujejo poslovanje v tujini. V poročilu so vključeni primeri, kako so podjetja koristila ugodnosti v okviru sporazumov o prosti trgovini.

Evropska komisija je nedavno vzpostavila tudi nov spletni informacijski portal: „Access2Markets, ki je lahko v pomoč predvsem MSP, da bi čim bolje izkoristila priložnosti, ki jih ponujajo trgovinski sporazumi

Ta inovativna točka „vse na enem mestu“ je namenjena pomoči evropskim podjetjem, tudi slovenskim, zlasti pa malim in srednjim podjetjem, pri iskanju novih priložnosti v svetu mednarodne trgovine. Zagotavlja podatke o 120 izvoznih trgih in pogojih izvoza za vse trge zunaj EU. S samo enim klikom lahko podjetja pridobijo informacije o šestih ključnih vidikih: tarifah, notranjih davkih, pravilih o poreklu, carinskih postopkih in zahtevah za proizvode, trgovinskih ovirah in trgovinskih tokovih. Portal „Access2Markets“ z novim orodjem „RosA“ pomaga podjetjem do jasnejših in celovitejših informacij o veljavnih pravilih o poreklu blaga. Podjetja tako lahko ocenijo, ali izpolnjujejo zahteve glede pravil o poreklu za upravičenost do preferencialnih carinskih dajatev po posameznem sporazumu.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU (1. januar 2019 - 31. december 2019) je dostopno preko povezave

Več podrobnih informacij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU je dosegljivih na spletni strani Evropske komisije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj