Slovenska platforma za krožno gospodarstvo »Circular Change«

Slovenska platforma za krožno gospodarstvo »Circular Change«

24. 11. 2020

Vir in informacije: www.circularchange.com, 18. 11. 2020

Slovenska platforma za krožno gospodarstvo Circular Change je bila med več kot 100 prijavljenimi evropskimi organizacijami izbrana v 24 člansko koordinacijsko skupino Evropske platforme za krožno gospodarstvo ECESP s sedežem v Bruslju. Mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change, je bila izvoljena za predsedujočo koordinacijski skupini ECESP za leto 2021 in tako predsedniško funkcijo nadaljuje že tretje leto. V drugi polovici mandata (2022) bo predsedovanje predala direktorju Holland Circular Hotspot - Freek van Eijku. Za Slovenijo, ki bo v 2021 predsedovala Svetu EU, je to priložnost, da v luči zelenega okrevanja - tudi v partnerstvu z ECESP - okrepi svojo vlogo na evropskem zemljevidu nosilcev krožnega gospodarstva.

Ob ponovni izvolitvi je Ladeja Godina Košir povedala: »Vloga ECESP je v ključnem trenutku, ko v krožnem gospodarstvu prepoznavamo vzvod za vzpostavitev novega ekonomskega in družbenega modela, ki naslavlja tako zdravstveno kot klimatsko krizo, še okrepljena. Kot je v uvodnem nagovoru današnjega srečanja novoimenovanih članov koordinacijske skupine ECESP izpostavil Evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius, je sodelovanje vseh deležnikov, ki smo aktivni na področju krožnega gospodarstva, za sooblikovanje inovativnih, prebojnih rešitev za okrevanje po pandemiji, ki bodo podprte z doslej največjim finančnim svežnjem, odločilno za oblikovanje naše prihodnosti. Kot predsedujoča bom nadaljevala s prepoznavanjem, povezovanjem in spodbujanjem sodelovanja med krožnimi akterji, predlagala sem tudi skupno predstavitev dobrih praks v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.«

Slovenska platforma Circular Change se je v naboru več kot 100 evropskih organizacij, ki so vpete v krožno gospodarstvo, že drugič zapored uvrstila med 24 izbranih, ki kot članice koordinacijske skupine ECESP na različnih ravneh spodbujajo implementacijo Zelenega dogovora in spomladi 2020 sprejetega evropskega Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Ekipa Circular Change bo z vnovičnim sodelovanjem v skupini prispevala svoje mednarodne izkušnje predvsem na področju procesa priprave nacionalnih kažipotov za prehod v krožno gospodarstvo, aktualnega povezovanja bioekonomije in krožnega gospodarstva za krepitev konkurenčnosti držav CEE ter prenosa znanj in dobrih praks v države Zahodnega Balkana.

V koordinacijski skupini ECESP so med drugim tudi: Holland Circular Hotspot, Sitra, Ellen MacArthur Foundation, EIT Climate KIC, ICLEI, Ecopreneur, INNOWO, Rediscovery Centre, ACR+, INEC - s katerimi Circular Change že več let sodeluje v okviru različnih aktivnosti in projektov.

O platformi ECESP

ECESP je evropska platforma s sedežem v Bruslju, ki je bila leta 2017 ustanovljena s strani Evropskega ekonomsko - socialnega odbora (EESO) in Evropske komisije. Platforma povezuje obstoječe pobude na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpira aktivnosti krožnega gospodarstva. S spodbujanjem dialoga, izmenjavo strokovnega znanja ter dobrih praks prispeva k pospeševanju krožne tranzicije v Evropi - vključuje ter povezuje podjetja, civilno družbo, organizacije in javne oblasti.

Slovenski akterji na področju krožnega gospodarstva imajo v okviru ECESP priložnost, da se povežejo z izbranimi organizacijami, sodelujejo v izobraževalnih dogodkih in delavnicah, dostopajo do podatkovne baze najrazličnejših relevantnih dokumentov in poročil, objavljajo svoje prispevke in najave dogodkov s področja krožnega gospodarstva ter najdejo partnerje za projektno sodelovanje. Pri tem je Circular Change lahko prva vstopna točka in vir informacij.

Dodatne informacije:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj