Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem – Murska Sobota

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem – Murska Sobota

24. 04. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 20. 4. 2012, Stran: 807

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem gostinskega lokala, v skupni izmeri 363,37 m2, ki se nahaja v pritličju Dvorca Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Gostinski lokal se oddaja v najem za opravljanje gostinske dejavnosti in je za to dejavnost tudi opremljen. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času, za katero si bo najemnik moral pridobiti po­sebno dovoljenje mestne uprave.

Najemna pogodba za gostinski lokal se bo sklenila za obdobje 5 let od dneva podpisa pogodbe.

Izhodiščna najemnina znaša 988,00 € mesečno (brez DDV).

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti

Razpisnik: Mestna občina Murska Sobota

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8. 5. 2012 do 11. ure.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini treh mesečnih ponujenih najemnin.

Dodatne informacije: Mestna uprava mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, Kontaktna oseba: Štefan Cigan, Tel: (02) 525-16-60 ali 031/350-239.

Ogled gostinskega lokala je možen ob predhodno dogovorjenem terminu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.murska-sobota.si, Javne objave.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj