Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem - Kranj

Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem - Kranj

24. 04. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 20. 4. 2012, Stran: 788

Predmet razpisa: Predmet oddaje je poslovni prostor, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, k.o. Kranj. Poslovni prostor se nahaja v pritličju, ima izmero 42,30 m2 in se oddaja za izklicno mesečno najemnino 232,65 EUR.

Glede na Zazidalni načrt v starem mestnem jedru se poslovni prostor nahaja v območju, ki je namenjeno trgovini, gostinstvu in poslovni dejavnosti. Dostop je možen iz Savske ceste, parkirišče se nahaja na ulici Sejmišče.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Rok za predložitev ustrezne dokumentacije je 7. 5. 2012, do 12. ure.

Nepremičnina bo oddana v najem na javni dražbi, ki bo v Kranju, v torek, dne 8. 5. 2012, ob 10. uri, v sobi številka 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, Tel: 237-31-58, spletna stran: www.kranj.si.

Ogled nepremičnine je možen najkasneje do dne 4. 5. 2012 na podlagi predhodnega dogovora, Tel: (04) 237-31-63.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, soba 146, v času uradnih ur.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012029.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj