5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

24. 11. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 168, Datum: 20. 11. 2020, Stran: 2393

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

  • stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in
  • stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 EUR (sklop A);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 150.000 EUR (sklop B);
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 EUR (sklop C);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 EUR (sklop D).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Dodatne informacije: Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj