5. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

5. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

17. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 164, Datum: 13. 11. 2020, Stran: 2366

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa: Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, od tega:

  • 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so upravičenci po 1. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe,
  • 300.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci po 2. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. novembra 2020 do vključno 30. decembra 2020, do 23:59. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si in
  • INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).

Razpisna dokumentacija: Za elektronsko vložitev vloge na javni razpis ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP. Priloge upravičenec ali njegov pooblaščenec priloži kot skenogram.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj