Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

17. 11. 2020

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 16. 11. 2020, www.spiritslovenia.si

Namen javnega poziva: Ukrep je namenjen sofinanciranju obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe.

Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo ohranitev leteh.

Cilji javnega poziva: Cilji javnega poziva so:

  • ohranitev obstoja dejavnosti in zaposlenih v gostinstvu in turizmu,
  • lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19,
  • ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Pogoji za sodelovanje: Do sredstev po tem pozivu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je 10.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vloge je 26. 11. 2020, do 18. ure. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani javne agencije.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja se bodo sprejemala do 2 dni pred zadnjim rokom za oddajo vloge.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani javne agencije: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj