Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1

17. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 164, Datum: 13. 11. 2020, Stran: 2364

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se črta rok, in sicer:

  • do 16. 11. 2020.

Doda se nov rok, in sicer:

  • do 14. 12. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj