Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3

17. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 164, Datum: 13. 11. 2020, Stran: 2364

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.900.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

3.900.000,00

2020

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se doda nov rok, in sicer:

  • 6. rok do 14. 12. 2020.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj