Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

17. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 164, Datum: 13. 11. 2020, Stran: 2363

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020, ki se glasi:

I. V poglavju 1 »Predmet javnega razpisa« se točka 4 spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Skupen garancijski potencial je 722.712,00 EUR in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica v višini 301.130,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 903.390,00 EUR in po posameznih občinah znaša:

Občina

Kreditni potencial

Bistrica ob Sotli

6.000,00 EUR

Brežice

227.340,00 EUR

Kostanjevica na Krki

107.490,00 EUR

Krško

387.660,00 EUR

Radeče

9.000,00 EUR

Sevnica

165.900,00 EUR

«

II. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.b) »financiranje investicij« se spremeni obdobje upravičenih stroškov tako, da se sedaj glasi: »od 1. 6. 2020 dalje«.

V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.c) »financiranje obratnih sredstev« se spremeni obdobje upravičenih stroškov tako, da se sedaj glasi: »od datuma oddaje vloge na javni razpis«.

V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.6. »rok izdaje garancij«, se točka 1 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje 30. 11. 2021.«

III. V poglavju 4 »Rok in način prijave« se točka 1 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z dne 26. 6. 2020 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz poglavja 1 oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2021.«

V poglavju 4 »Rok in način prijave« se spremeni drugi odstavek točke 2 »način prijave« tako, da se sedaj glasi: »Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 30. 11. 2021 priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.«

IV. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj