Projektni predlogi iščejo partnerje - 10. 11. 2020

Projektni predlogi iščejo partnerje - 10. 11. 2020

10. 11. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Več aktualnih projektnih predlogov najdete na spletnem naslovu: www.een.si/ps/.

Podrobnejše informacije o navedenih projektnih predlogih, ki iščejo partnerje lahko dobite pri kontaktnih osebah navedenih spodaj.

PROJEKT[EUREKA- Network Project] A renowned Korean manufacturer of steam methane reformer for hydrogen refueling system is seeking utilization technology for its captured carbon dioxide

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Development of carbon dioxide reduction technology- CO2 capture/storage technology(CCS) and carbon utilization technology (CCU)

VRSTA SODELOVANJA: Korejski proizvajalec sistemov parnega reforminga metana za proizvodnjo vodika, kot brez-ogljičnega energetskega nosilca, v projektu EUREKA išče partnerja s tehnologijo izrabe zajetega ogljikovega dioksida. Cilj projekta je izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov procesa reforminga s tehnologijo zajemanja / shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS) in tehnologijo izkoriščanja ogljika (CCU). Partnerja za CCS so že pridobili, želijo pridobiti še partnerja s tehnologijo izkoriščanja ogljika.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 11. 2020

ŠIFRA: RDKR20200813001

PROJEKTHorizon2020-Green Deal Call-Area 6-Consortium consisting of Turkish, German, Danish and Greek partners looks for companies and research institutions as additional partners.

PRIJAVITELJ: Turško podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: Green Deal Call-Area 6-Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy. ID: LC-GD-6-1-2020

VRSTA SODELOVANJA: Turško podjetje, ki je razvilo rastlinjak na konceptu vertikalnega kmetovanja, je ustanovilo konzorcij, sestavljen iz turških, nemških, danskih in grških partnerjev, za skupno prijavo na razpis Horizon 2020-Green Deal Call-Area 6: "Testiranje in prikaz sistemskih inovacij v podporo strategiji Od kmetije do vilic". Cilj projekta je zagotoviti trajnost in zanesljivost proizvodnje in oskrbe s hrano. Konzorcij išče dodatne partnerje.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 11. 2020

ŠIFRA: RDTR20201015001

PROJEKTEureka - A Turkish company is looking future R&D partners that are experienced in enviromental design for a Eurostars project to create a system which allows to use different measurement and recording devices to evaluate obtained data instantly.

PRIJAVITELJ: Turško podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eurostars, co-funded by Eureka Secretariat - member countries and the European Union Horizon 2020 Framework Programme, the only European funding program to be specifically dedicated to supporting SMEs in their innovative R&D projects.

VRSTA SODELOVANJA: Turško podjetje, specializirano za okoljsko oblikovanje in upravljanje rekreacijskih površin, kot so bazeni, steze za tek, kolesarske steze, prostori za piknike in zelene površine, išče partnerje na področju raziskav in razvoja z izkušnjami na področju okoljskega oblikovanja, sistemov GIS in projektov Eurostars, za predložitev predloga v okviru programa Eurostars za oblikovanje sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ki podjetju omogoča, da podatke, pridobljene prek sistema SCADA, ovrednoti v integriranem sistemu GIS.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 12. 2020

ŠIFRA: Ref: RDTR20200821001

PROJEKTH2020-LC-GD call-area 8 Innovative nanotechnologies and modeling for PerFluorAlkyl Substances environmental remediation

PRIJAVITELJ: Italijanska univerza

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020-LC-GD call, area 8 (Zero-pollution, toxic-free environment), topic LC-GD-8-1-2020 (Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals)

VRSTA SODELOVANJA: Konzorcij treh italijanskih univerzitetnih oddelkov želi prijaviti projekt v okviru razpisa H2020-LC-GD za izvajanje strategij za napovedovanje, nadzor in zmanjšanje onesnaženja s PFAS (perfluoralkilnimi snovmi) v tleh in vodah. Iščejo koordinatorja, MSP ali raziskovalne inštitute za raziskovalno sodelovanje na področju tehnologij sanacije in čiščenja vod, odkrivanja in spremljanja onesnaževalcev, ekonomskih in družbenih ocen in / ali hidrologije.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 12. 2020

ŠIFRA: RDIT20201019001

PROJEKTEUREKA Eurostars: Different partners sought to develop a reusable laundry detergent

PRIJAVITELJ: Nemška univerza

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: EUROSTARS

VRSTA SODELOVANJA: Ekipa profesorjev nemške tehnične univerze in estonske univerze želi razviti detergent za pranje za večkratno uporabo. Detergent temelji na encimu, vezanem na delce z magnetnim jedrom. Za ustanovitev konzorcija in prijavo projekta na razpis EUREKA Eurostars iščejo MSP in raziskovalne organizacije s strokovnim znanjem na področju raziskav in razvoja detergentov ter ločevanjem trdnih snovi in tekočin.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 1. 2021

ŠIFRA: RDDE20200826001

 

Univerza na Primorskem

Trg Brolo 12, SI-6000 Koper

Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa

Tel: (05) 663 77 87

E-pošta: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

Jamova 39, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: France Podobnik

Tel: (01) 477 38 42

E-pošta: france.podobnik@ijs.si

Mariborska razvojna agencija

Enterprise Europe Network - Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Jolanda Damiš

Tel: (02) 333 13 07

E-pošta: jolanda.damis@mra.si

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek

Tel: (01) 589 81 56

E-pošta: petra.arzensek@gzs.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj