Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019

10. 11. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 160, Datum: 6. 11. 2020, Stran: 2339

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19), št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20) in št. 101 z dne 17. 7. 2020 (Ob-2433/20), ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se črta rok, in sicer:

  • do 16. 11. 2020.

Doda se nov rok, in sicer:

  • do 14. 12. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj