Delna povrnitev izgubljenega dohodka samozaposlenim zaradi karantene ali višje sile

Delna povrnitev izgubljenega dohodka samozaposlenim zaradi karantene ali višje sile

03. 11. 2020

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPOT svetovanje Zasavje, 27. 10. 2020, Avtor: Doroteja Urbanija, svetovalka

V Uradnem listu RS (št. 152/2020) je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki prinaša pomoč upravičenim samozaposlenim od 1.septembra 2020 do konca leta, saj omogoča delno povrnitev izgubljenega dohodka zaradi karantene samozaposlenega, njegovega otroka ali varstva otroka. Pravila so zapisana v členih od 93. do 95.

Delno povračilo pripada za čas

 • odrejene karantene (opravljanje dejavnosti na domu pa ni mogoče) ali
 • varstva otroka, ker mu je bila odrejena karantena, ali
 • varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine, zaradi katere otrok ne more obiskovati vrtca ali šole.

Upravičenci do delno povrnjenega izgubljenega dohodka so:

 • samozaposleni, ki je dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. členu ZPIZ-2,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi16. člena ZPIZ-2, in
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen po 17. členu ali 25/5 ZPIZ-2.

Upravičenci

Upravičenec do delno povrnjenega izgubljenega dohodka je:

 • samozaposleni, ki je dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. členu ZPIZ-2,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi16. člena ZPIZ-2, in
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen po 17. členu ali 25/5 ZPIZ-2.

V okviru obveznosti varstva zaradi višje sile, zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otrok do vključno 5. razreda osnovne šole. Uveljavljajo jo lahko tudi starši otrok v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom, starši otrok v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter starši otrok, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Upravičenec do delne povrnitve izgubljenega dohodka zaradi karantene je tisti, ki se odpravi v državo, ki je bila v trenutku odhoda na zelenem ali oranžnem seznamu, ob vrnitvi pa je na rdečem, ali pa mu je bila karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo.

Delno povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Višina povračila

Velikost delno povrnjenega izgubljenega dohodka za vsako odrejeno karanteno samozaposlenega znaša 250 EUR. Za čas, ko pa samozaposleni ni zmožen opravljanja dela zaradi varstva otroka pa znaša ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

Postopek izplačila in roki

Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec prek Fursovega informacijskega sistema predloži vlogo, katere obvezna priloga je odločba o karanteni (ali drugo ustrezno dokazilo), v 30 dneh od vročitve.

Upravičencu, ki vloži vlogo:

 • od 1. do 31. oktobra 2020 Furs nakaže delno izgubljeni dohodek 10. novembra 2020,
 • upravičencu, ki vloži vlogo od 1. do 30. novembra 2020 za november ali za oktober in november skupaj, mu Furs nakaže delno izgubljeni dohodek do 10. decembra 2020,
 • upravičencu, ki vloži vlogo od 1. do 31. decembra 2020 za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, Furs nakaže delno izgubljeni dohodek najpozneje do 10. januarja 2021.

V primeru podaljšanja ukrepa Furs delno povrnjeni izgubljeni dohodek nakaže do 10. dne v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu. Upravičenec mora vlogo predložiti najkasneje do 31. decembra 2020.

Če sta bila upravičencu za isti čas izplačana temeljni dohodek in izgubljeni dohodek, mora upravičenec vrniti izgubljeni dohodek. Če pa upravičenec ni vložil vloge za izgubljeni dohodek, ker je v istem obdobju prejemal tudi temeljni dohodek in ga je moral vrniti, pa lahko v 30 dneh od vračila vloži vlogo za izgubljeni dohodek.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj