17. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

17. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

03. 11. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 30. 10. 2020, Stran: 2304

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore: Predmet podpore so kolektivne naložbe iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z dne 9. 11. 2018, str. 10).

Naložbe iz prejšnje točke so naložbe v ureditev:

  • skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
  • dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR. Od tega:

  • 2.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
  • 2.000.000 EUR za naložbe skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in zadrug (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021, do 23.59.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj