16. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

16. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

03. 11. 2020

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 30. 10. 2020, Stran: 2273

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Naložbe iz prejšnje točke so naložbe v:

 • ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje),
 • ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 EUR. Od tega:

 • 415.046 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 3.600.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021, do 23.59.

Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si,
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj