Pravne podlage za izplačilo dobička v d.o.o.

Pravne podlage za izplačilo dobička v d.o.o.

27. 03. 2012

Objavljeno: TFL Glasnik, Št. 10, Datum: 20.3.2012, http://www.tax-fin-lex.si/

V družbi z omejeno odgovornostjo sklep o delitvi dobička sprejmejo njeni družbeniki. Pri družbi z omejeno odgovornostjo pravico do udeležbe v dobičku ureja družbena pogodba, saj skupščina, kot organ družbe pri d.d., pri tej pravnoorganizacijski obliki ni oblikovana. Družbena pogodba predstavlja temeljni ustanovitveni akt družbe z omejeno odgovornostjo.

V skladu s 494. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006) (v nadaljevanju ZGD-1) imajo družbeniki pravico do deleža pri bilančnem dobičku, kakor je ta ugotovljen v letni bilanci, če družbena pogodba ne določa drugače. Pri tem se dobiček deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če družbena pogodba ne določa drugače.

V kolikor tako družbeniku pripada poslovni delež v višini 30%, pripada na podlagi tega deleža družbeniku 30% dobička, ki se deli. Predstavljeno načelo velja vedno, kadar družbena pogodba ne določa drugače. Slednja namreč lahko določa različne možnosti glede udeležbe v razdelitvi, pri tem pa mora biti jasno navedeno, da je zakonsko načelo sorazmerne razdelitve v skladu z družbeno pogodbo spremenjeno oziroma ni upoštevano. Dohodek iz naslova izplačila dobička v družbi z omejeno odgovornostjo se imenuje udeležba v dobičku (kot donos na poslovni delež družbenika v družbi), vsebinsko pa se všteva med dohodke iz kapitala.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj