Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na podstrešju stavbe občinske uprave Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na podstrešju stavbe občinske uprave Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah

27. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 23. 3. 2012, Stran: 577

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem poslovnih prostorov, pisarn na podstrešju stavbe občinske uprave Občine Brežice, na naslovu: Cesta prvih borcev 18, v Brežicah in je v lasti Občine Brežice, in sicer:

1) Pisarna št. 2, v izmeri 12,11 m2,

2) Pisarna št. 6, v izmeri 25,73 m2,

3) Pisarna št. 7, v izmeri 13,77 m2,

4) Pisarna št. 12, v izmeri 7,16 m2,

5) Pisarna št. 14, v izmeri 15,72 m2 in

6) Pisarna št. 16, v izmeri 8,65 m2, skupno 83,14 m2.

Najemniki poslovnih prostorov imajo v souporabi sanitarije, v izmeri 11 m2, električni priključek, priključek na internet ter telefonski priključek.

Izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost najemnine za zgoraj omenjene pisarne, v skupni izmeri 83,14 m2, znaša 448,96 € brez obračunanega DDV-ja mesečno in se bo usklajevala z indeksom rasti življenjskih stroškov.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki.

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 2012, do 10. ure.

Pred rokom za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Potrebne obrazce za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe, vzorec aneksa k že sklenjeni najemni pogodbi in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, v pisarni št. 15 ali 13, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, pri kontaktnih osebah:

  • Roman Zakšek, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Tel: (07) 620-55-54, e-mail: roman.zaksek@brezice.si.
  • Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Tel: (07) 620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj