Dokazila in izjave delavcev za prehajanje med občinami

Dokazila in izjave delavcev za prehajanje med občinami

27. 10. 2020

30 10
Koristnost članka
30 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 26. 10. 2020, Avtor: Ana Strmšnik, mag. prav.

Delavci, ki nimajo prebivališča v občini, kjer ima sedež delodajalec, oziroma kjer se opravlja delo, bodo morali od 27. oktobra za prehod med občinami pri sebi imeti ustrezna dokazila in lastnoročno podpisano izjavo. Pripravili smo tudi primer izjave za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih obveznosti.

Delavci, ki nimajo prebivališča v občini, kjer ima sedež delodajalec, oziroma kjer se opravlja delo, bodo morali od 27. oktobra za prehod med občinami pri sebi imeti ustrezna dokazila in lastnoročno podpisano izjavo. Vlada RS je namreč od navedenega datuma začasno omejila gibanje med občinami, med izjeme za prehod pa je uvrstila tudi razlog prihoda in odhoda na delo ter izvajanje delovnih obveznosti.

S sprejemom Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 155/2020 z dne 26. 10. 2020, v nadaljevanju Odlok), je Vlada RS začasno omejila gibanje med občinami. Odlok, ki prične veljati 27. oktobra 2020, določa 13 izjem, v katerih je prehod med občinami dovoljen. 4. člen Odloka med izjeme šteje tudi razlog prihoda in odhoda na delo ter opravljanje delovnih obveznosti in razlog opravljanja gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavjavnosti.

Posameznik, ki bo prehajal med občinami iz teh razlogov, bo moral imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim bo v primeru kontrole izkazal, da uveljavlja izjemo, ter lastnoročno podpisano čitljivo izjavo z določenimi podatki. V primeru kontrole bo moral dokazilo in izjavo pokazati pristojnim organom (Zdravstvenemu inšpektoratu RS ali policiji).

Iz dokazila mora izhajati, da je posameznik upravičen do uveljavljenja izjeme. V primeru prihoda in odhoda na delo, lahko dokazilo predstavlja pogodba o zaposlitvi, potrdilo delodajalca, da je delavec pri njem zaposlen, potni nalog, nalog delodajalca ipd.

Poleg dokazila, mora imeti posameznik, v našem primeru delavec, pri sebi lastnoročno podpisano izjavo, ki vsebuje naslednje podatke (4. odst. 4. čl. Odloka):

  • ime in priimek,
  • naslov bivališča,
  • naslov oziroma kraj cilja potovanja,
  • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
  • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
  • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
  • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
  • navedbo, da se zaveda omejitev iz Odloka in da jih bo spoštoval.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj (2. odst. 4. čl. Odloka).

Gibanje med 21. in 6. uro je še vedno omejeno, razen za določene izjeme, med njimi tudi prihod in odhod na delo (3. odst. 1. čl. Odloka).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj