Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Pivka v letu 2020

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Pivka v letu 2020

27. 10. 2020

Objavljeno: Občina Pivka, 22.10.2020, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev oziroma pomoči za naslednja ukrepa:

  • 1. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID-19,
  • 2. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Namen razpisa:

1. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID-19

Namen pomoči je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času trajanja razglašene epidemije COVID-19. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: stroški obračunanega in plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje, ko je bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20).

2. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki

Namen pomoči je je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času epidemije COVID-19.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: stroški ravnanja z odpadki, in sicer stroški zbiranja, obdelave ter deponiranja odpadkov, brez stroškov odlaganja, za tisti mesec oziroma mesece, v katerih je prepoved opravljanja dejavnosti veljala celoten mesec. Za mesec marec 2020 se prizna polovica upravičenih stroškov.

Več

Pogoji za sodelovanje:

1. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID-19

Upravičenci so:

  • upravičenci do pomoči so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19-ZPosS), ki jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje,
  • ki so imeli na dan razglašenih izrednih razmer sedež, poslovno enoto ali podružnico v občini Pivka,
  • ki so v letu 2020 prejemniki odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnino, ki se nahaja na območju občine Pivka.

2. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki

Upravičenci so: samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19-ZPosS), ki imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v občini Pivka ter jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in tako onemogočeno poslovanje.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev javnega razpisa znaša 21.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Prijavite se lahko do 5. novembra 2020 (velja poštni žig 5. novembra 2020).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na številki: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-mail: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj