Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest - Mestna občina Nova Gorica

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest - Mestna občina Nova Gorica

20. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 16. 3. 2012, Stran: 518

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica, spada v ciljno skupino, ki je v letu 2012 s strani Območne službe Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.

Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v letu 2012 določene naslednje skupine brezposelnih oseb: brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe, starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe ter iskalci prve zaposlitve.

Namen javnega razpisa je na en strani spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, na drugi strani pa vplivanje na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem le-teh skupin na trgu dela.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 20.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis bo odprt do 16. 4. 2012, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-170, e-mail: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si in Tanja Žgur, Tel: (05) 33-50-175, e-mail: Tanja.Zgur@nova-gorica.si, za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, e-mail: Boza.Lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene e-naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj