Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode - Občina Ravne na Koroškem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode - Občina Ravne na Koroškem

02. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 26.2.2010, Stran: 402

Predmet razpisa: Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 407, 419, 420, 421, 424, 425, 430/2, 431/2, 433/2, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2 in 442, pripisanih pri zk. vl. št. 244, vse k. o. Kotlje, v skupni izmeri 16.940 m2, ki predstavljajo kompleks »Rimski vrelec«.

Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča, v izmeri 16.940 m2 in objekte, v izmeri 1.168,97, ki v naravi prestavljajo: hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vrtine z izvirom in akumulacijo zdravilne mineralne vode. Za vodne vire ima občina vodno pravico, ki je tudi predmet prodaje.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.

Obvezni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

a) Izhodiščna vrednost nepremičnine, ki je za prodajalca sprejemljiva, je 690.000 EUR.

b) Kupec se zaveže, da bo zagotovil ustrezno obliko zavarovanja za izkazovanje resnosti in sposobnosti za zahtevane pogoje in ponujeno vsebino – to so predvidena vlaganja za zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je ponudil v ponudbi ali pa bo izročil nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, ki je izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice v višini 800.000 EUR za obdobje 5 let za njega oziroma njegovega pravnega naslednika.

c) Kupec se zaveže, omogočiti minimalni dostop in vzdrževanje izvira mineralne vode. V ta namen mora ponudnik v ponudbi navesti način koriščenja in vzdrževanja vodnega vira.

Minimalni investicijski vložek je 400.000 EUR.

d) Najkasnejši rok za pričetek gradnje je 3 leta od podpisa pogodbe.

e) Najkasnejši rok za pričetek obratovanja je 5 leto od podpisa pogodbe.

f) Namembnost lokacije za namembnost turizma in rekreacije za vsaj 10 let od začetka obratovanja.

g) Kupec mora predložiti poslovni načrt ali izvleček le-tega, ki bo vseboval minimalne vsebine, ki so ocenjevane v merilih tega razpisa.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Rok za oddajo ponudb je 26.4.2010

Dodatne informacije: Informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo na spletni strani: www.ravne.si ali osebno v ponedeljek, torek in četrtek, od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, v tajništvu župana, Kontaktna oseba: Katja Burja, Tel: (02) 82-16-009. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010014.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj