Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

20. 10. 2020

Objavljeno: Občina Izola, 7. 10. 2020, https://izola.si/

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

  • a) Cankarjev drevored 29 (poslovna stavba in zunanje površine), v skupni izmeri 2.620 m2 (od tega 110 m2 stavba in 2.150 m2 zunanje površine), z namembnostjo prodajnega centra za vrtičkarstvo, kmetijstvo in živilstvo. Zaradi pomembnosti pri nudenju podpore javni službi pogrebne in pokopališke dejavnosti je zaželeno, da ima ponudnik minimalno 5.000.000 EUR prihodkov od prodaje na letni ravni in vsaj 30 zaposlenih. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.441,00 EUR. Poslovni prostor z zemljiščem se oddaja v najem za nedoločen čas. Poslovni prostor je zaseden; obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.
  • b) Ulica Prekomorskih brigad 4 (gostinski lokal), v skupni izmeri 87,5 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 805,00 EUR. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.
  • c) Ljubljanska ulica 2, v skupni izmeri 45,2 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 368,07 EUR. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 30. 10. 2020 (datum poštnega žiga).

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu na številki: (05) 66-34-306.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si/aktualno/ in Občine Izola: www.izola.si.

Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj