Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

20. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 16. 10. 2020, Stran: 2189

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) na območju Mestne občine Nova Gorica z namenom omilitve poslovne škode, ki je nastala v času razglašene epidemije COVID-19.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) v času trajanja epidemije COVID-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • Samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) ki:
  • jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) onemogočeno poslovanje in
  • imajo na dan razglašene epidemije registriran sedež, podružnico ali gostinski objekt na območju Mestne občine Nova Gorica ter z podjetjem Mestne storitve sklenjeno najemno pogodbo o uporabi javnih površin vsaj od 1. 1. 2020.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 25.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 6. 11. 2020, do 15. ure

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačni prijavni obrazec je prijaviteljem na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj