Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1

20. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 16. 10. 2020, Stran: 2174

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 123/20 z dne 18. 9. 2020:

1. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 1.500.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

 

1.500.000,00

2020

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj