Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

20. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 16. 10. 2020, Stran: 2173

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/20 z dne 29. 5. 2020) se besedilo prvega odstavka 7. točke nadomesti z novim, ki se glasi:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 EUR.

Tabela v 7. točki se nadomesti z novo, ki se glasi:

Proračunska postavka

Leto 2020

SKUPAJ

PP 173210 (Trženje in razvoj turizma)

150.000,00

150.000,00

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj