Z novelo za poenostavitev postopkov statusnega preoblikovanja podjetij

Z novelo za poenostavitev postopkov statusnega preoblikovanja podjetij

13. 03. 2012

Objavljeno: STA, 5. 3. 2012, www.sta.si

Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki bi prenesla določila evropske direktive s ciljem izboljšanja konkurenčnosti podjetij z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane s postopki statusnega preoblikovanja.

Kot je razvidno iz predloga novele, bi se z novelo v slovenski pravni red prenesla določila evropske direktive, ki predvideva poenostavitev postopkov in omogoča, da se v primerih, ko združitev ali delitev vključuje matično družbo in hčerinsko družbo, ki je v njeni 100- ali vsaj 90-odstotni lasti, zahteve za poročanje zmanjšajo.

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti družb z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane z izpolnjevanjem zahtev glede poročanja in objave nekaterih listin pri postopkih s statusnim preoblikovanjem.

Predlog med drugim predvideva, da bi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) na svoji spletni strani vzpostavila novo rubriko, pod katero bi podjetja objavljala obvestila v postopkih zaradi statusnega preoblikovanja. Družbe sedaj takšna obvestila objavljajo v nacionalnem uradnem listu.

Poleg tega je predvideno, da bi bilo možno dokumentacijo v zvezi s skupščino, ki bo odločala o statusnem preoblikovanju (npr. pogodbo o pripojitvi, letna poročila, revizijska poročila), objavljati na spletni strani družbe in jo pošiljati v elektronski obliki.

Novela bi tudi zmanjšala obseg zahtevanih poročil v poenostavljenih postopkih združitve ali delitve.

Pri ustanovitvi novih družb ali povečanju osnovnega kapitala v okviru združitve ali delitve bi novela odpravila podvajanje poročil pripojitvenega ali delitvenega revizorja in ustanovitvenega revizorja.

Predlog opredeljuje poenostavljene združitve in delitve med matičnimi in hčerinskimi družbami. Ko bi imela prevzemna družba v lasti 90 ali več odstotkov prevzete družbe, ne bi bilo treba pripraviti vseh poročil in listin, niti ne bi bila potrebna skupščina prevzemne družbe.

Ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete ali prenosne družbe, ne bi bila potrebna skupščina niti prevzemne niti prevzete ali prenosne družbe.

V primerih, ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete družbe, ne bi bilo treba upoštevati, da pogodba o pripojitvi vsebuje vse podatke (npr. menjalno razmerje delnic, opis postopkov v zvezi s prenosom delnic), ne bi bilo treba sestaviti poročila poslovodstva o pripojitvi ali delitvi, revizije pripojitve ali delitve ter poročila nadzornih svetov o pripojitvi ali delitvi ter ne bi bilo treba upoštevati, da delničarji prevzetih družb postanejo delničarji prevzemne družbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj