Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

13. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 9. 3. 2012, Stran: 486

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb:

  • Predmet prodaje je poslovni prostor s podestom v pritličju, v izmeri 9,08 m2, na naslovu: Igriška ulica 3 v Ljubljani. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju. Izklicna cena znaša 16.740,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 120,43 m2, na naslovu: Igriška ulica 3 v Ljubljani. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju. Izklicna cena znaša 240.860,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 66,95 m2, na naslovu: Igriška ulica 3 v Ljubljani. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju. Izklicna cena znaša 110.420,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • Predmet prodaje je poslovni prostor, v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena znaša 83.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu: Zadružna 9 v Ljubljani in v naravi predstavlja en prostor. Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • Predmet prodaje so poslovni prostori – parkirna mesta v Ljubljani na Štihovi ulici 7 in 19 ter na Neubergerjevi ulici 11.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 24. 3. 2012.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktni osebi:

  • Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-pošta: mihaela.siker@ljubljana.si (za poslovne prostore na Igriški ul. 3);
  • Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-pošta: marina.anzur@ljubljana.si (za poslovni prostor na Vodovodni cesti 39, Zadružni 9, ter parkirna mesta Nebergerjeva ulica 11, Štihova ulica 7 v Ljubljani).

Ogled nepremičnine – poslovnega prostora na Vodovodni cesti 39 v Ljubljani bo možen dne 15. 3. 2012, ob 10. uri. Ogled nepremičnine – poslovnega prostora na Zadružni 9 v Ljubljani bo možen dne 15. 3. 2012, ob 11.30. Ogled nepremičnine – parkirnih mest na Štihovi ulici 7 v Ljubljani in Neubergerjevi ulici 11 v Ljubljani je možen po predhodnem dogovoru. Ogled nepremičnine – poslovnih prostorov na Igriški ulici 3 v Ljubljani bo možen dne 16. 3. 2012 od 9. do 9.30.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj