Nov Katalog tujih neposrednih investicij za Kitajsko 2012: preverite dejavnost pred investiranjem!

Nov Katalog tujih neposrednih investicij za Kitajsko 2012: preverite dejavnost pred investiranjem!

06. 03. 2012

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 21. 2. 2012, Avtor: Drago Napotnik, Konzul, Konzulat Republike Slovenije Šanghai, e-mail: drago.napotnik@gov.si

Katalog je eden najpomembnejših dokumentov, ki definira zunanjo trgovino Kitajske in med drugim tudi poslovanje evropskih podjetij na kitajskem tržišču, saj razvršča različne industrijske sektorje med tiste, ki jih kitajska politika vzpodbuja, omejuje, ali prepoveduje.

Katalog je začel veljati 30. januarja 2012 in nadomešča različico, ki je začela veljati decembra 2007. Vsem tujim investitorjem na kitajsko tržišče se svetuje, da se preveri morebitno dejavnost za tujo investicijo s Katalogom pred vstopom ali novo naložbo na kitajski trg.

Usmeritveni Katalog za tuje neposredne investicije LR Kitajske je dokument, s katerim Državna Komisija za razvoj in reforme (NDRC) ter Ministrstvo za gospodarstvo (MOFCOM) urejata tuje naložbe v kitajskih podjetjih. Katalog razvršča morebitne tuje neposredne naložbe v različne poslovne dejavnosti, kot so tiste, ki jih država spodbuja, omejuje, prepoveduje ali dovoljuje. Za dejavnosti, ki v katalogu niso navedene velja, da so v odsotnosti morebitnih drugih nacionalnih predpisov dovoljene za tuje naložbe.

Kategorije so naslednje:

  • dovoljene dejavnosti: standardna kategorija, brez posebne omejevalne ali vzpodbujevalne obravnave;
  • vzpodbujevane dejavnosti: naložbe v dejavnosti v tej kategoriji so predmet manj strogih upravnih zahtev in lahko uživajo določene davčne in druge ugodnosti;
  • omejevane dejavnosti: naložbe v dejavnosti v tej kategoriji so predmet višje ravni nadzora in strožjih upravnih zahtev, izvajanje naložb se lahko zavrne po prostem preudarku pri pristojnih organih odločanja;
  • prepovedane dejavnosti: tuje naložbe niso dovoljene.

NDRC in MOFCOM sta glede na veljavni katalog iz leta 2007 predlagala precejšnje popravke. Ključne spremembe v katalogu izpostavljajo kitajsko odprtost za naložbe v produkte visoke tehnologije, obnovljive vire energije, zdravstvene industrije in storitvenih dejavnosti, trajnostni razvoja okolja, proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo in strokovni razvoj človeških virov. Ne samo da katalog odraža zavezo za nadaljnje odprtje kitajskega trga za tuje naložbe, kaže tudi na poskus Kitajske, da bolje uporabi tuje naložbe za nadgradnjo industrijske strukture in zaščito nacionalnih interesov v skladu s 12. petletnim načrtom (2011 - 2015). Še posebej je treba izpostaviti, da Kitajska s Katalogom poskuša odvračati naložbe v panogah, ki vključujejo veliko onesnaženost okolja in visoko porabo energije, ter seveda izvoz naravnih surovin in redkih zemelj.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj