Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

13. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, 9. 10. 2020, Št. 139, Stran: 2112

Predmet razpisa: Predmet koncesije za sklop A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:

  • izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o varstvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva pravic potrošnikov.

Sklop B

Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:

  • primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
  • zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je do 100.000,00 EUR za leto 2021 in do 100.000,00 EUR za leto 2022.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prijava mora biti oddana najkasneje do vključno 3. 11. 2020 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro po telefonu na številki: (01) 400-33-33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na navedeni naslov ali na faks: (01) 400-35-88 ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Mesojednik.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak delovnik med 9. in 15. uro, ob petkih do 14.30.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj