Podjetja lahko izkoristijo razpise

Podjetja lahko izkoristijo razpise

06. 10. 2020

Vir in informacije: Glas gospodarstva, September 2020, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Podjetja lahko do sredstev za digitalno transformacijo in internacionalizacijo pridejo tudi s pomočjo razpisov.

Mala in srednja podjetja, ki se odločajo za digitalizacijo poslovanja, lahko izkoristijo priložnost za pridobitev sredstev na razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019-2023). Razpis je vreden 15 milijonov evrov. Sredstva so namenjena vlaganju v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Med upravičene stroške štejejo stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, posredni stroški. Podjetja lahko pridobijo sredstva v višini do 60 odstotkov upravičenih stroškov oziroma najmanj 30.000 evrov in največ 100.000 EUR.

Roki za predložitev vlog so še 15. november 2020 in 15. januar 2021. Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Še vedno je mogoče oddati tudi vlogo za sredstva, ki so na razpolago na razpisu Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022. Sredstva so namenjena za podporo podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Razpisanih je bilo 11.812.500 EUR nepovratnih virov. V letu 2019 je bilo izvedenih 2.363.500 EUR izplačil. Maksimalna vrednost sofinanciranja je do 30.000 EUR na podjetje (višina sofinanciranja: do 70 %) za stroške storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. Podjetja se lahko na razpis prijavijo samo enkrat. Roki za oddajo vlog je 1. oktober 2021. Več o razpisu, ki ga za MGRT izvaja SPIRIT Slovenija, javne agencija, je na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Denar tudi za spodbujanje internacionalizacije

Konec julija je bil objavljen razpis Javni poziv spodbude za internacionalizacijo, katerega namen je ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju internacionalizacije.

Sredstva so namenjena stroškom storitev oz. zunanjih izvajalcev (postavitev spletne strani, uvrstitev podjetji oziroma njihove izdelke/storitve v digitalne showroome …). Za stroške, ki bodo nastali med 1. februarjem in 30. oktobrom 2020 je na voljo 2 milijona evrov. Mala in srednja podjetja bodo na razpisu lahko prejela sredstva v višini do 70 odstotkov upravičenih stroškov oziroma do 9.999 EUR na podjetje. Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Mala in srednja podjetja lahko izkoristijo tudi možnosti, ki jih ponuja Javni razpis »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Razpis je vreden 8.917.018,36 EUR. Podjetjem sofinancira do 50 % upravičenih stroškov subvencije, do največ 100.000 EUR na podjetje. Upravičeni stroški so razdeljeni na dva sklopa. V sklopu A se v celoti financira stroške udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem sklopa B.

Roki za oddajo vlog je 23. april 2021. Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Mala in srednja podjetja lahko pridobijo sredstva, namenjena za podporo podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj