Dan slovenskega lesarstva - »Les - naša zelena prihodnost«

Dan slovenskega lesarstva - »Les - naša zelena prihodnost«

06. 10. 2020

13 2
Koristnost članka
13 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 11. november 2020, ob 10. uri

Kraj: v digitalni obliki (na dogodek se lahko prijavite tukaj - prijavnica na povezavi se nahaja spodaj - PRIJAVA NA DOGODEK) 

Premierni nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije

Stanje lesne industrije v Sloveniji/vpliv COVID krize, trendi, izzivi, težave, priložnosti. Ukrepi države za spodbujanje vlaganj in razvoja v lesni panogi. Zelena javna naročila. Evropski zeleni dogovor. Lesene stavbe za zeleno prihodnost. Krožno, digitalno, pametno - priložnosti za lesarje. Priznani domači in tuji predavatelji. Primer dobre prakse uvajanja krožne ekonomije.

Dogodek bo potekal izključno v digitalni obliki.

Program dogodka:

10:00 - 10:05 Pozdravni nagovor

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:05 - 10:20 Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Bogdan Božac, predsednik upravnega odbora, SRIP - PSIDL
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:20 - 10:40 Uvodno predavanje

Evropski in svetovni trendi ter vloga lesa - kaj lahko pričakujemo?

Patrizio Antonicoli, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije

10:40 - 10:50 Uvodno predavanje

Program za pospeševanje lesne gradnje na Finskem

Petri Heino, Ministrstvo za okolje, Finska

10:50 - 11:00 Novinarska konferenca

11:00 - 12:00 Okrogla miza - »Priložnosti zelene industrije«

 • Ajda CUDERMAN, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Georgi BANGIEV, generalni direktor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Danilo Anton RANC, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Bogdan BOŽAC, Marles hiše d.o.o.
 • Velko GORTNAR, Alples d.d.
 • doc. dr. Iztok ŠUŠTERŠIČ, Univerza na Primorskem

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes

12:00 - 12:15 Odmor

12:15 - 13:45 1. sklop predavanj »Krožno, digitalno, pametno - priložnosti za lesarje«

 • Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge

Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Krožno gospodarstvo in ekonomski učinki znižanja emisij CO2. Vloga dizajniranja za demontažo in povečanje rabe odsluženega lesa

Andreja Kutnar, InnoRenew CoE

 • Podpore podjetjem in podjetnikom pri digitalizaciji poslovanja na področju lesne industrije in trendi digitalizacije

Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

 • Uspešen vstop na trg ter prodajne prakse v času pandemije, virtualnega poslovnega povezovanja

Mateja Milost, Fimago d.o.o.

 • Sodobne prakse notranjega pohištva

Rok Barbič, Stilles d.o.o.

 • Sodobni pristopi digitalizacije v procesu proizvajanja pohištva

Velko Gortnar, Alples d.d.

13:45 - 13:55 Odmor

13:55 - 15:25 2. sklop predavanj »Lesene stavbe za zeleno prihodnost - značilnosti in pravilni pristopi«

 • Vloga lesene gradnje pri zniževanju emisij CO2

prof. dr. Franc Pohleven, Društvo za zaščito lesa Slovenije

 • Kako preprečiti razkroj lesa

prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 • Les kot gradbeni material: tehnologije, inovativni produkti, lesni kompoziti

Bruno Dujić, CBD d.o.o.

 • Prednosti uporabe lesa v stavbah in zagotavljanje kakovosti izvedbe

Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE

 • Les - Zdravje in bivalno ugodje - vpliv lesa na zdravje uporabnikov stavb

Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

15:25 - 15:40 Odmor

15:40 - 16:40 Podelitev 3. nacionalne nagrade za »NAJ LESENO GRADNJO 2020«

OPOMBA: Za udeležbo na 2. sklopu predavanj, udeleženec, član ZAPS, prejme 2 kreditne točke (Sklop B). Pooblaščeni in nadzorni inženirji pa pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin. Zato v prijavnici na dogodek, v polje »Podjetje/institucija«, vpišite vašo identifikacijsko številko člana ZAPS/IZS.

Povezovalec dogodka: Boštjan Romih

*Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa. Vsaka sprememba programa bo ažurno objavljena tukaj).

Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za svoje člane v okviru Dneva slovenskega lesarstva organizira predavanji:

 • “Certificiranje konstrukcijskega lesa: Kako se lotiti postopka pridobitve oznake CE?”

Ignacij Kregar, Bureau Veritas, d.o.o.

 • “Kakšne prednosti prinašata ponudnikom lesnih izdelkov certifikata FSC in PEFC?”

Peter Bele, Bureau Veritas, d.o.o.

Predavanji bosta potekali med 10.30 in 12.00 uro.

V okviru Dneva Slovenskega lesarstva bodo med 12.00 in 14.00 uro organizirana tudi
mednarodna poslovna srečanja na področju pohištva in lesene gradnje ter opreme.

Prijavite se lahko na spletnem naslovu: https://slovenian-woodfurniture-industry-go-international.b2match.io/.

V luči razmer bomo ravnali odgovorno ter poskrbeli za varno produkcijo dogodka, v skladu z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj