Koledar poročanja za mesec oktober 2020

Koledar poročanja za mesec oktober 2020

06. 10. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 30. 9. 2020, Avtor: Mag. Katja Blatnik

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v mesecu oktobru 2020 ne smete zamuditi!

Do 6. 10.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra (začetek vnosa 2. 10.)

Do 12. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2020 in trimesečno obdobje julij-avgust 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2020 in trimesečno obdobje julij-avgust 2020

Do 15. 10.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2020
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2020
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za september 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 10. 2020
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za september 2020, plačilo do 20. 10. 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za september 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za september 2020

Do 19. 10.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2020

Do 20. 10.

 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za september 2020
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za september 2020
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2020
 • Obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2020
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2020
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje julij-september 2020
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2020
 • Obrazec DDV-O za september 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2020 (op. plačilo DDV je 30.10.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL za september 2020

Do 22. 10.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2020 (začetek vnosa 19. 10.)

Do 30. 10.

 • Obrazec DDV -O - Obračun in plačilo DDV za september 2020 in za obdobje julij - september 2020
 • Obrazec PD - O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2020

Do 31. 10.

 • Obrazec 1A -Izplačilo akontacij plač za mesec september 2020 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1- ZAP/M -Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2020

Do 2. 11. (sicer do 31. 10.)

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2020 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2020

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj