Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskih lokalov in parkirišča v najem - Ankaran

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskih lokalov in parkirišča v najem - Ankaran

06. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 2. 3. 2012, Stran: 417

Predmet razpisa: Opis predmeta oddaje v najem:

a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom«, v izmeri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 100,00 m2,

b) gostinski lokal »Gril bife«, v izmeri 54,67 m2, s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2,

c) gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2,

d) parkirišče, v izmeri cca 1500 m2, cca 75 parkirnih mest.

Gostinski lokali in parkirišče se oddajajo kot celota, ne posamezno in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran.

Gostinski lokali se oddajajo za obdobje od 16. 4. do 30. 9. 2012, parkirišče pa za obdobje od 1. 5. do 30. 9. 2012.

Izhodiščna cena – najemnina za nepremičnine znaša 12.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 19. 3. 2012 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini ene mesečne najemnine, tj. v višini 12.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, je mogoč po predhodnem dogovoru z Niko Ošlak, Tel: (01) 514-72-19, mobitel: 051/698-231, pri kateri dobite druge informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, Tel: (01) 428-44-52, e-naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012016.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj