Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2020

Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2020

06. 10. 2020

Objavljeno: Občina Ljutomer, 30. 9. 2020, www.obcinaljutomer.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva na območju občine Ljutomer v letu 2020.

Predmet spodbude je sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj.

V letu 2020 so sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

  1. Gradnjo objektov oz. poslovnih prostorov.
  2. Nakup objektov oz. poslovnih prostorov (novih ali starih).
  3. Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi.
  4. Izvedbo inštalacij za prenos podatkov.
  5. Nakup strojev in naprav.
  6. Nakup računalniške opreme.
  7. Nakup programske opreme.

Namen razpisa:

  • spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju občine Ljutomer,
  • spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti,
  • vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa je 25.000 EUR.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Rok: Rok za oddajo vlog je 19. 10. 2020, do 13. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba: Bojana Babič Škrlec, Tel: (02) 584 90 68, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si/razpisi-natecaji.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj