Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2020

Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2020

06. 10. 2020

Objavljeno: Občina Rače - Fram, 28. 9. 2020, www.race-fram.si

Predmet razpisa: Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.

Vlagatelj lahko uveljavlja samo eno pomoč v proračunskem letu, njen znesek ne more presegati dveh povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.

Občina Rače-Fram bo dodelila sredstva za naslednje namene:

1. POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

 • pomoč za novo odprto delovno mesto lahko pridobi samo podjetje, ki ima sedež v občini Rače-Fram za zaposlovanje občanov občine Rače - Fram, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja zaposlitve.
 • delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči.
 • znesek dodeljenih sredstev lahko znaša največ eno povprečno neto plačo v RS v preteklem letu.

2. POMOČ ZA SAMOZAPOSLITEV

Za subvencijo lahko zaprosi tista fizična oseba, ki:

 • ima stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram, gospodarsko dejavnost opravlja na območju občine Rače-Fram in je v njej zaposlena,
 • je bila predhodno pred samozaposlitvijo prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • izjemoma (ob neizpolnjevanju pogoja iz prejšnjih alinej) pridobi subvencijo tudi tista oseba, katere delodajalec je prenehal z opravljanjem dejavnosti ali pa je prosilec prešel direktno od prejšnjega delodajalca v samozaposlitev,
 • se je takoj po končanem šolanju samozaposlila,
 • do polovico zneska subvencije je upravičena oseba, ki opravlja registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine Rače-Fram, ima pa stalno prebivališče izven občine Rače-Fram,
 • prosilec se zaveže, da bo samozaposlitev trajala še najmanj dve leti po prejeti pomoči,
 • znesek dodeljenih sredstev lahko znaša do dve povprečni neto plači v RS v preteklem letu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 50.000 EUR.

Razpisnik: Občina Rače-Fram

Rok: Razpis bo odprt:

 • od 23. 3. 2020 do 27.3.2020 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1.9.2019 do 27.3.2020);
 • od 8.10. 2020 do 15.10. 2020 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1.1.2020 do 15.10.2020).

Razpisna dokumentacija: Vloge lahko zainteresirani upravičenci izpišejo na občinski spletni strani ali dvignejo obrazce na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj