Javni razpis PUREE1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

Javni razpis PUREE1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

06. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 2. 3. 2012, Stran: 388

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

A) Vgradnja toplotnih črpalk;

B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

D) Izvedba energetskih pregledov;

E)Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo­kalni energetski koncept in
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spod­bujanju URE in OVE.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 85.845,00 EUR.

Razpisnik: Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Rok: Javni razpis velja do 30. 6. 2012, do 12. ure oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si.

Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.energijaplus.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si, lahko pa se naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: mateja.supanic@energijaplus.si ali po faksu: (02) 220-06-51.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj