Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

28. 02. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 2. 2012, Stran: 368

Predmet razpisa:

  1. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani in v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Izhodiščna cena znaša 86.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  2. Predmet prodaje je 5 parkirnih mest, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), Ljubljana.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 17. 3. 2012.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Tel: (01) 306-11-34, Kontaktna oseba: Marina Anžur.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/de­fault.html.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj